Tedaviler

17.08.2018
567

Biyopsi İşlemi Nedir?

Biyopsiler - Genel Bakış   Başta kanser olmak üzere birçok hem hasta için hem de doktor için karmaşık – sıkıntılı hastalıkların teşhisinde biyopsi çok önemli bir yer tutmaktadır. Teşhis koymada zorlanılan bu süreçte birçok hastanın korkulu rüyası olan biyopsi nedir acaba?   Biyopsi, hastalığın a...

28.11.2016
632

Boyun şah damarı (karotis) darlığı

Karotis (boyun şah damarı) beyne kanı taşıyan ana damardır. Damar duvarında yağ birikimi veya pıhtı oluşması nedeniyle oluşan darlıklarının neden olduğu iskemik inme ise neden olduğu uzun süreli sakatlık ve üçüncü önde gelen ölüm nedeni olması nedeniyle önemli bir halk sağlığı problemidir. İnme veya...

28.11.2016
530

Varislerin Yaşam Kalitenizi Bozmaya İzin Vermeyin!

Her varis olgusunda varislere kan kaçırarak onların şişmesine neden olan damar ya da damarlar vardır. Ve bunlar varislerin nedenidir. Bu neden ancak tecrübeli bir radyolog tarafından ayakta yapılan bir renkli doppler ultrason incelemesiyle doğru olarak anlaşılabilir. Girişimsel radyoloji, radyoloj...

28.11.2016
604

“Periferik arter hastalarına ameliyatsız çözüm”

Periferik damar hastalığının kalp dışı diğer tüm damarlar,(boyun, şah damarı, kollar böbrek ve diğer iç organa giden damarlar ve bunun damarları) olan damarlardaki darlık ve tıkanıklıkların olduğunu belirten, Adana Özel Medline Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Bilal KAYA, “Haftalık...

28.11.2016
508

Varislerin Yaşam Kalitenizi Bozmasına İzin Vermeyin

Varisler, cildimizin hemen altında yer alan ve normalde bacaklarımızdaki kirli kanı temizlenmek üzere akciğere taşıyan yüzeysel toplardamarlardaki kapakların işlevlerinin bozulması sonucu (Venöz yetmezlik) meydana gelen toplardamar genişlemesidir. Toplumun %20 ile %30’unda, yani her dört-beş kişinin...